Integratief werken: Body & Mind Language


Ik noem mezelf holistisch psycholoog. Dat betekent dat ik aandacht heb voor lichaam en geest, bewustzijn en onderbewustzijn, ratio en gevoel, kortom voor jou als geheel persoon. Aangezien ik met zoveel facetten van de mens rekening wil houden, heb ik een breed aanbod aan methodieken waar ik gebruik van maak tijdens de behandeling. Per persoon, per moment, per situatie speel ik in op wat nodig is om het proces weer een stukje verder te brengen. De komende tijd zal ik iedere keer een andere methodiek uitleggen en neem ik je mee in de manieren waarop ik jou kan helpen. Vandaag vertel ik graag meer over Body & Mind Language, oftewel BML.

Tweetalig
En dan bedoel ik tweetalig niet als in Nederlands en Engels. Want dit valt beiden onder de taal van de geest, de ‘mind’. Bovendien zijn dit beide talen die we moeten leren en niet automatisch tot onze beschikking hebben. Als ik zeg ‘tweetalig’, dan bedoel ik de taal van de mind en van het lichaam, gesproken taal en lichaamstaal. Het grappige is, dat we met lichaamstaal worden geboren; denk aan alle beweginkjes en houdingen die een baby aanneemt, de uiting van emotie die heel duidelijk zichtbaar is in de mimiek, maar ook in het lijfje. Naarmate we ons verder ontwikkelen komt daar de gesproken taal bij, waarmee we onze communicatiemogelijkheden verbreden.

Van verbreden naar vergeten
Daar waar we onze communicatie uitbreiden van puur non-verbaal tot verbaal, is de focus ook verandert. Noem het evolutie van de mens, noem het cultuur (aangezien andere culturen zich veel bewuster zijn van hun lichamelijke signalen en de body-mind connectie), maar we hebben toch wel aanzienlijk meer aandacht voor onze woordelijke communicatie dan voor onze lichamelijke communicatie. ‘Gebruik je woorden’, ‘Wil je erover praten?’, ‘Zullen we er eens over brainstormen?’. Iedereen heeft deze uitspraken wel eens gehoord en/of gebruikt. Het geeft aan dat we de focus hebben gelegd op onze verbale communicatie en ertoe neigen om onze lichamelijke cq. non-verbale communicatie negeren en vergeten.

Ik snap het wel, maar het lukt me niet
Als we ons puur focussen op het verbale stuk, komen we niet altijd tot een goeie oplossing. Je komt telkens weer op hetzelfde uit; ‘Ik snap het wel, maar het lukt me niet’, ‘Ik kan het me wel bedenken, maar toch blijft het gevoel’. En dit komt doordat we te weinig gebruik maken van onze non-verbale taal.

Het is allemaal gekoppeld
Onze communicatie is gekoppeld aan onze body & mind, aan ons bewustzijn & onderbewustzijn, het denken & voelen, mentaal geheugen & lichaamsgeheugen, onze kernwaarden en ontwikkelde/aangeleerde waarden.

BodyMind
Non-verbaal Verbaal
OnderbewustzijnBewustzijn
VoelenDenken
LichaamsgeheugenMentaal geheugen
KernwaardenOntwikkelde/aangeleerde waarden

Meer informatie benutten
Door verder te gaan dan alleen maar praten, maken we contact met andere delen van onze persoon(lijkheid), van ons ‘zijn’. Ons onderbewustzijn is bijvoorbeeld 90% van ons hele ego. En door alleen maar te praten met woorden, blijven we op bewust niveau, waar slechts 10% van de informatie ligt. Onze non-verbale communicatie is bovendien 93% van ons hele communicatiestelsel, dus door alleen maar te praten, communiceren we maar voor 7%. Praten geeft ons vaak enkel de informatie die we al kennen. Soms komen we wel tot wat nieuwe inzichten, maar als het gaat over grotere stagnaties, waarbij altijd sprake is van een ontwikkeld patroon (wat dus al lang aanwezig is), zijn die inzichten niet voldoende om uit de stagnatie te komen.

Body EN mind
Begrijp me niet verkeerd, het advies is niet om onze geest, ons bewustzijn, onze verbale communicatie en alle andere factoren die hieraan gekoppeld zijn te elimineren. Lichaam en geest kunnen simpelweg gewoon niet zonder elkaar. Maar het begint wel bij ons lichaam, daar meer de focus op te gaan leggen, aandacht te hebben voor gevoelens, voor de signalen van ons lichaam – die ons gegeven worden door sensaties, houdingen, bewegingen, mimiek – , voor de ervaring, voor onze basis, onze kernwaarden en alles wat in ons lijf is opgeslagen. Door hier aandacht voor te hebben kan het ons bewustzijn bereiken, vanuit hier kunnen we erover nadenken, kunnen we het begrijpen. En misschien wel het belangrijkste: we kunnen gaan praten vanuit, in plaats van te blijven praten over.

Hoe dan?
DE vraag van de bewuste geest! Ik laat BML in mijn praktijk op verschillende manieren terugkomen:
– Letterlijk zien wat er gebeurt: hoe is de mimiek, hoe is de houding, welke bewegingen worden er gemaakt, waar kijkt iemand naartoe, etc.
– Met houding uitbeelden: dit is onwennig, maar zeer effectief. Hoe zou je jouw stagnatie uitbeelden in een houding? Vervolgens gaan we onderzoeken wat deze houding vertelt.
– Beweging: welke beweging laat zien hoe jij door het leven gaat? En ook hierbij onderzoeken we wat die beweging vertelt.
– Lichaamsbewustwording: ontspannings- en mindfulnessoefeningen, tijdens het gesprek momenten pakken om te ervaren wat er in het lijf gebeurt, aandacht voor ademhaling en lichamelijke spanningen.
– Stemgebruik: hoe praat je? Welke woorden gebruik je en welke juist niet? Verandert je volume bij bepaalde onderwerpen?

Even wennen, maar toch zo logisch
Deze benadering is vaak even onwennig, buiten je comfortzone. En toch geeft het men altijd zo’n vertrouwd gevoel, alles wordt ineens zo logisch. Bovendien ervaren mensen vaak direct erkenning en herkenning voor/van hun stagnatie en komt er een rust over hen. Men komt dichterbij zichzelf en hoe onbekend dit ook kan zijn (als je jezelf weer echt ervaart na zoveel jaren), is het ook wel heel vertrouwd.