Samenwerking

De zorg voor jou staat voor mij op nummer 1. Dat betekent dat ik op alle fronten probeer mee te kijken en te denken waar jij bij gebaat bent. Zo kan het zijn dat we een oorzaak vinden voor een fysieke blokkade, maar er samen niet in slagen om deze blokkade op te heffen. Dan moeten we verder kijken dan mijn expertise en onderzoeken wie het wel kan, waarna we jouw proces samen verder kunnen oppakken. Ik stuur je niet zomaar weg met het advies om het zelf maar ergens anders op te lossen. Nee, ik werk samen met andere hulpverleners, want ik geloof in het bundelen van kracht. Samen kunnen we jou het allerbeste zorgpakket bieden. 

Samenwerkingspartners

Gezinsmanager&Co - Leef Kwadraat

In samenwerking met De GezinsManager zet ik me in voor jeugdigen en hun systeem. Deze zorg valt onder de jeugdhulpverlening en wordt gefinancierd door de gemeente. De indicatie wordt gesteld op naam van de jeugdige en dient ingezet te worden vóór de 18e verjaardag. Het traject kan eventueel wel na de 18e verjaardag doorlopen. De GezinsManager en ik geloven beiden in maatwerk. Dat betekent dat we per persoon, per systeem, per hulpvraag kijken wat daarvoor nodig is. Een traject kan een combinatie betreffen van hulpverlening door een gezinsmanager en door mij, maar een traject kan ook volledig ingevuld worden door mij. Ook dit gebeurt in overleg. Samen dienen we te kijken wat nodig is en welke personen en middelen we hiervoor het beste in kunnen zetten voor het beste resultaat. De gezinsmanager is gespecialiseerd in (echt)scheidingen, problemen in de opvoeding of ontwikkeling, schoolverlaters, ambulante begeleiding en nog meer.

In samenwerking met Taylor Protocols kan ik diverse programma’s aanbieden rondom de CoreValuesIndex™ (CVI). Ik ben CCP gecertificeerd, wat inhoudt dat ik getraind ben om de CVI toe te passen op individueel niveau. Dit doe ik dan ook geheel zelfstandig. Ik heb alle materialen in huis om ieder op de beste manier te begeleiden met dit instrument. Aanvullend verzorg ik in samenwerking met Taylor Protocols ook trainingen op team- en organisatieniveau. Voor meer informatie verwijs ik je door naar www.werkkwadraat.nl.

Klein logo

Zorg met aandacht, het zit kennelijk in de familie. Mijn vader, broer en zussen zitten allemaal in de gezondheidszorg. Mijn oudste zus, Kimberley Roerdink, heeft tevens een eigen psychologiepraktijk. We werken ‘apart together’. Dat betekent dat we beiden een geheel eigen praktijkvoering hebben, maar wel nauw samenwerken. Complexe casuïstiek kunnen we gezamenlijk oppakken. Onverwachte uitval kunnen we bovendien van elkaar ondersteunen. En als we denken dat je als cliënt meer op je plek bent bij de ander, zullen we dat ook bij jou aangeven, zodat jij de zorg krijgt die je verdient. De praktijk van Kimberley heet ‘Met Kimberley‘. Zij is als systeemtherapeut gespecialiseerd in gezinstherapie met expliciete kennis en affiniteit met opvoedkundige vraagstukken en problematiek rondom zwangerschap, bevalling en ouderschap.