Werk²

Hulpvragen:

 • Ik wil mijn werknemer een traject aanbieden.
 • Ik ben manager en wil optimaler leiding geven.
 • Mijn bedrijf / team heeft een nieuwe impuls nodig om te innoveren.
 • Ik wil mijn bedrijf / team optimaliseren.
 • Ik wil het werving- en selectieproces optimaliseren: minder tijd en kosten.
 • Ik wil mijn werknemers een passend reïntegratietraject aanbieden.
 • Ik wil meer bevlogenheid bij mijn werknemers zien. 

Over deze consulten:

 • Individuele consulten kunnen op de werkvloer plaatsvinden; tijd efficiënt.
 • Geschikt voor teamtrainingen.
 • Geschikt voor teambuilding.
 • Verrijkend voor de creativiteit.
 • Unieke Tooling (CVI) mogelijk.
 • Volledig in samenspraak met opdrachtgever.
 • Volledige informatie op www.werkkwadraat.nl.
 • Prijsstelling op basis van offerte.

Enkele voorbeelden van mogelijke werk²-opdrachten:

 • Ziektepreventie: Door beter te letten op non-verbale communicatie, kun je als teamleider voorzien dat een werknemer zich over de kop werkt. Een werknemer die allerlei extra taken op zich neemt en zegt dit allemaal te kunnen, laat mogelijk non-verbaal iets heel anders zien (schouders constant optrekken, subtiel ‘nee’ schudden terwijl men ‘ja’ zegt, zuchten, en nog veel meer).
 • Coaching voor hulpverleners: kwaliteitverbetering, wat vertellen patiënten/cliënten nou echt? Door naar de persoon in zijn geheel te kijken, kunnen we autonomie stimuleren, kunnen we de zorg beter matchen aan de wensen, zullen mensen meer tevreden zijn over de geboden hulp.
 • Productieverhoging: door gebruik te maken van de informatie die in body en mind verscholen ligt, kunnen we teams optimaliseren. Body en mind geven informatie over iemands voorkeuren, krachten, valkuilen en natuurlijke habitat. Hiervan kan dus ook gebruik gemaakt worden om teams samen te stellen en daarmee productie verhogen, sferen verbeteren, verzuimcijfers verlagen, klanttevredenheid vergroten. 
 • Stagnaties op de werkvloer onderzoeken en oplossen: soms blijft een sfeer op de werkvloer maar gespannen en lossen besprekingen cq. vergaderingen niks op. De ene werknemer praat veel, de andere praat weinig tot niet. Door het lichaam mee te nemen, worden alle verhalen duidelijk en kun je daadwerkelijk vooruit komen. 
 • Innovatie: Voor innovatie is creativiteit nodig. Door met body en mind te werken wordt men uit de comfortzone getrokken, waardoor nieuwe mogelijkheden worden geëxploreerd. Men kan zich verbreden, waardoor nieuwe ideeën kunnen ontstaan in plaats van dat de ‘nieuwe’ ideeën eigenlijk herhaling zijn van dezelfde formule in een ander handschrift. 
 • Reorganisatie: een reorganisatie werkt op vele lagen door bij het personeel. Voor de een voelt het direct als een stap verder, voor een ander voelt het misschien als een stap terug. Men moet zijn plekje weer opnieuw vinden binnen de organisatie en de manier van denken en handelen dient te transformeren. Ik kan helpen om deze veranderingen direct in de ervaring te brengen, zodat men minder lang hoeft te stoeien in de zoektocht naar de nieuwe rolverdeling. 
Geïnteresseerd in een Werk²-training of individueel traject? Neem voor meer informatie een kijkje op www.werkkwadraat.nl